Voedselondersteuning

Een van de belangrijkste basisbehoeften is natuurlijk voeding. Helpcenter Voedselondersteuning verstrekt daarom één keer per week een voedselpakket aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. Mensen en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen hebben doorgaans minder dan 45 euro per week te besteden. De afdeling voedselondersteuning helpt deze mensen graag in deze belangrijke levensbehoefte.

Het is goed om te weten dat wij geen voedselbank zijn. Als Helpcenter zullen wij de gehele noodsituatie in kaart brengen alsook de oorzaak van de noodsituatie. Hierbij richten wij ons erop om rust te brengen door praktisch hulp te bieden. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt om tot herstel en zelfredzaamheid te komen. Daarbij worden verschillende facetten van nood en hulp aangepakt en in gang gezet. Wij ondersteunen met voedsel in het geval men bereid is dit traject te volgen en doorlopen.

Ons doel is: “terug naar herstel en zelfredzaamheid.” Hiervoor geven wij alle mogelijke ondersteuning, zoals voedselpakketten, kleding, begeleiding en ondersteuning, schuldhulp en advies, ondersteuning bij het zoeken naar werk, ondersteuning in dagritme en regelmaat en bieden wij graag een luisterend oor.

Tijdens de uitgiftemomenten van de voedselpakketten wordt er ook gezamenlijk gegeten. Er worden eenvoudige gerechten gemaakt waarbij het centraal staat dat men elkaar kan ontmoeten, elkaar kan ondersteunen en met elkaar kan praten. Daarnaast wordt er geleerd hoe er met minimale middelen toch een gezonde maaltijd gemaakt kan worden. De uitgifte en het gezamenlijk eten vindt plaats op een van onze ontmoetingsplekken.