Voedselondersteuning

Eén van de belangrijkste basisbehoeften is natuurlijk voeding. Het Helpcenter verstrekt één keer per week een voedselpakket aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. Mensen en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen hebben doorgaans minder dan 45 euro per week te besteden.

Het is goed om te weten dat wij geen voedselbank zijn: het wekelijks verstrekken van voedselpakketten is slechts een onderdeel van het pakket aan diensten die we aanbieden.

Het Helpcenter zet zich in voor mensen in de regio Zuid Limburg die leven in armoede en/of eenzaamheid. We doen dat door te voorzien in de eerste levensbehoeften (voedsel en kleding). In een persoonlijk gesprek met de hulpvrager wordt bekeken op welke levensgebieden er nog meer hulp nodig is om te kunnen komen tot herstel en zelfredzaamheid.

Na ontvangst van de hulpvraag volgt een financiële toetsing en wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Na toetsing en beoordeling van de hulpvraag ontvangt de hulpvrager de uitslag of wij wel of geen hulp kunnen bieden en waar en wanneer het voedselpakket opgehaald kan worden.

De hulpvrager houdt zelf de regie over zijn leven en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes: wij ondersteunen en nemen niet over, waarbij het doel is om tijdelijk te ondersteunen.

Rondom het uitgiftemoment van de voedselpakketten wordt er gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers. Dit moment staat in het teken van elkaar ontmoeten, ondersteunen en met elkaar praten. Er is regelmatig een medewerker van het Herstelteam aanwezig die benaderd kan worden voor inhoudelijke of praktische vragen.