Geven als bedrijf

Een gift aan het Helpcenter kan fiscaal aftrekbaar zijn

Met een donatie aan het Helpcenter laat je als bedrijf zien maatschappelijk betrokken te zijn. Het is daarbij goed om te weten dat de giften fiscaal aftrekbaar zijn als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zakelijke giften

Een gift kan geheel aftrekbaar zijn als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan je bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke giften

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt in ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

Als bedrijf doneren is fiscaal aantrekkelijk. Vanaf 1 januari 2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is daarmee aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak of vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van 5 jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Voor specifieke informatie op maat kun je het beste contact opnemen met de belastingadviseur of accountant van jouw bedrijf.

Tip 1

Voor algemene informatie over giften en teruggaven kun je terecht bij de Belastingdienst.

Tip 2

Wil je het exacte fiscale voordeel voor jouw bedrijf weten? Neem contact op met je belastingadviseur of accountant.