Privacybeleid

Bij het Helpcenter vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt het Helpcenter zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Het bestuur van stichting Helpcenter, gevestigd aan Breinder 5 6365 CX Schinnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het Helpcenter neemt deze verantwoordelijkheid serieus.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het Helpcenter uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

Stichting Helpcenter draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving (de AVG). Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. Wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens met derden te delen hoeven we u niet om toestemming te vragen.

We hebben passende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van één van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan het Helpcenter moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan.

Rechten

Vanuit de wet op de privacy (AVG) heeft u de volgende rechten:

U kunt inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door het Helpcenter worden verwerkt. U kunt daarvoor per e-mail of schriftelijk een verzoek indienen. U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

U kunt ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. U kunt daarvoor per e-mail of schriftelijk een verzoek indienen. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

Zijn uw gegevens niet correct of onvolledig: U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.

U kunt ons verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie. U kunt daarvoor per e-mail of schriftelijk een verzoek indienen. U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

U kunt ons verzoeken om uw gegevens (tijdelijk) niet te gebruiken of een deel van uw gegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. U kunt daarvoor per e-mail of schriftelijk een verzoek indienen U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

In deze privacyverklaring geven we u zo duidelijk mogelijk informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Als u hier meer uitleg over wilt dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Verstrekking aan derden

Het Helpcenter werkt samen met andere organisaties, zogenaamde “derden”. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit als “verwerker”. Derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met onze verwerkers een overeenkomst waarin dit expliciet staat beschreven. Wij zullen uw gegevens alleen delen met derden als dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is: wij mogen dit pas doen als wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. Wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens met derden te delen hoeven we u niet om toestemming te vragen.

Geheimhouding

Iedere medewerker van het Helpcenter die de toegang heeft tot persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan, uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen.

Cookies

Het Helpcenter gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Wij maken gebruik van functionele, analytische en social media cookies. Hieronder vindt u een korte uitleg over deze cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van onze contact- en donatieformulieren. Functionele cookies worden standaard geplaatst.

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Analytische cookies worden standaard geplaatst.

Social media cookies

Social media cookies bieden extra functionaliteiten en helpen u informatie vanaf onze website makkelijk met uw eigen online netwerk te delen. 

Cookies uitschakelen of verwijderen

Bij een bezoek aan onze website plaatsen we automatisch functionele en analytische cookies. Deze kunt u niet uitschakelen. Wel kunt u bij een eerste bezoek, via onze cookiemelding, social media cookies uitschakelen.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vragen & klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag of klacht over naleving van dit reglement, of wilt u aanspraak maken op uw rechten zoals die in deze privacyverklaring vermeld zijn? Neem dan contact op via:

Stichting Helpcenter

Breinder 5
6365 CX Schinnen

E-mail: info@helpcenter.nl

Telefoon: 046-8200990

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Op deze website vindt u alle informatie m.b.t. de wet op de privacy (de AVG).

Wijzigingen privacyverklaring

Het Helpcenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Schinnen, september 2020