Hulp vragen

Heeft u hulp nodig?

Heeft u hulp nodig, klik dan op de button ‘Naar het aanvraagformulier’ en doe een aanvraag voor hulp. Geef daar aan wat uw situatie is en waarbij wij u kunnen helpen.

Wij helpen u graag!

Het Helpcenter zet zich in voor mensen in de regio Zuid Limburg die leven in armoede en/of eenzaamheid. We doen dat door te voorzien in de eerste levensbehoeften (voedsel en kleding). In een persoonlijk gesprek met u kijken we op welke levensgebieden er nog meer hulp nodig is om te kunnen komen tot herstel en zelfredzaamheid.

Denk daarbij aan hulp en begeleiding bij het op orde brengen van de administratie, begeleiding bij schuld, individuele begeleiding, het opdoen van werkervaring, werkritme en dagritme en toewerken naar betaald werk.
Daarnaast kunt u binnenlopen tijdens de inloopmomenten of meehelpen als vrijwilliger: door meer sociaal contact wordt het sociale isolement doorbroken en eenzaamheid tegengegaan.

Na ontvangst van uw hulpvraag volgt een financiële toetsing en wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Daarbij maken we gebruik van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, waarbij we kijken naar de verschillende leefgebieden zodat inzichtelijk wordt waar u ondersteuning bij nodig heeft.

Wanneer het Helpcenter de ondersteuning die nodig is niet kan bieden, wordt u doorverwezen.

U houdt zelf de regie over uw leven en blijft zelf verantwoordelijk voor uw keuzes: wij ondersteunen en nemen niet over, waarbij het doel is om tijdelijk te ondersteunen.

Wij kunnen u helpen met:

  • Een wekelijks voedselpakket ter aanvulling op uw boodschappen
  • Kleding die u als deelnemer met 80% korting kunt kopen in ons Kledingcenter
  • Het op orde brengen van uw administratie
  • Begeleiding bij schuld
  • Individuele begeleiding
  • Het verminderen van eenzaamheid door binnen te lopen op onze inlooplocaties of mee te werken als vrijwilliger
  • Het opdoen van werkervaring, werkritme en dagritme en toewerken naar betaald werk

We begrijpen dat hulp vragen niet makkelijk is en dat er misschien schaamte bij komt kijken. Dat is begrijpelijk, maar niet nodig.

Vul vandaag nog het aanvraagformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.