Hersteltuin

Door middel van de Hersteltuin voorzien wij in gezonde voeding voor mensen in armoede. Hier creëren wij een plek waar mensen zullen ontwikkelen, meedoen en van waarde zijn voor zichzelf en voor een ander.

Zodoende hebben we een plan ontwikkeld en uitgewerkt voor de Hersteltuin. “Samen werken aan een gezonde basis voor herstel.” De Hersteltuin is een plaats waar mens en natuur weer samen komen. Een plaats waar je tot rust mag komen en even je problemen mag vergeten. Een plek waar je andere mensen kan ontmoeten en het niet uitmaakt waar je vandaan komt of hoe je eruit ziet. Een plaats waar iedereen gelijk is en status geen rol speelt. Op deze plaats willen we iedereen de aandacht geven die hij of zij nodig heeft en laten ervaren dat iedereen iets kan beteken voor een ander. Hier mag je fouten maken, maar ook leren. Hier mag je vies worden maar, ook handen wassen. Je mag jezelf ontdekken, maar ook terug vinden. Hier ben je altijd van waarde voor een ander, maar ook voor jezelf. Op deze plaats voel je dat je leeft en geeft. Dit is waar wij in geloven, dit is wat wij doen, want alles wat je aandacht geeft komt tot bloei.

De algemene doelstelling van ons is dat we mensen op een duurzame en effectieve manier willen helpen. Een belangrijke pijler is het bestrijden van praktische, sociale en stille armoede. Het Helpcenter heeft de visie om mensen te helpen op de weg terug naar zelfredzaamheid. Daarnaast willen wij er mede voor zorgen dat de wachtlijsten van de Voedselbanken in Limburg er niet meer zijn. Wat ons betreft zou de voedselbank helemaal niet meer nodig moeten zijn. (Sociale) armoedebestrijding willen we daarom op een effectieve en duurzame manier handen en voeten geven. Zodoende willen we mensen in praktische armoede ook voorzien van biologische, goede, verse en gezonde voeding en hen leren hoe ze hierin ook zelf kunnen voorzien. Echter is gezonde voeding vaak erg duur, maar wat is er nu gezonder dan voedsel uit een eigen moestuin? Dit smaakt toch ook veel beter? Het is niet alleen heel erg lekker, maar het is ook goed om buiten bezig te zijn met andere mensen. Want wanneer je in nood bent is goede brandstof voor je lichaam des te meer van belang en essentieel voor herstel. Daarnaast kunnen mensen zelf meedoen, andere mensen ontmoeten, ervaren, leren en tegelijkertijd anderen in nood helpen.

We zijn erg blij dat we hierin met een aantal professionele partners mogen optrekken en samenwerken om dit plan uitvoering te kunnen geven. In het voorjaar van 2018 zullen we starten op een stuk landbouwgrond en een fruitgaard gelegen in Schinnen. Hiermee kunnen we wekelijks 200 huishoudens van een vers groentepakket voorzien.