ANBI

RSIN 854252824

Bezoekadres Breinder 5 Schinnen
Telefoon: 046-8200990
Postadres: Breinder 5
6365 CX Schinnen

E-mail: info@helpcenter.nl

Beleid

Hoofdlijnen beleidsplan
Helpcenter – doorontwikkeling
Kledingcenter – doorontwikkeling
Voedselondersteuning – doorontwikkeling
Hersteltuin – doorontwikkeling

Bestuurssamenstelling

M. Thomassen (bestuur)
S. van der Kamp (raad van toezicht)
P. Vente (raad van toezicht)

Beloningsbeleid

Leden van de raad van toezicht van Stichting Helpcenter ontvangen geen beloning of vergoeding.

Werving financiën

Het Helpcenter (HC) werft inkomsten volledig uit subsidies, giften en donaties van particulieren en/of bedrijven. Daarnaast kan het HC ook inkomsten ontvangen door erfstellingen en legaten. Ook worden er acties gehouden door het HC zoals het verkopen van hout of verkopen van kleding. Voor deze geleverde diensten wordt een vergoeding gevraagd. Onze cliënten ontvangen een korting van 80% op aankopen bij het Kledingcenter.

Jaarverslag 2023

Klik HIER voor het jaarverslag van 2023

Hierin kunt u lezen over het beheer van het vermogen van het HC en de besteding van het vermogen van het HC.