ANBI

RSIN 854252824

Bezoekadres Breinder 5 Schinnen
Telefoon: 046-8200990
Postadres: Breinder 5
6365 CX Schinnen

E-mail: info@helpcenter.nl

Beleid

Hoofdlijnen beleidsplan 2017
Helpcenter: – doorontwikkeling
Kledingcenter – doorontwikkeling
Voedselondersteuning – doorontwikkeling
Hersteltuin – Opstart en doorontwikkeling
Schuldhulp-buddy – Opstart en doorontwikkeling
Maatje – Opstart en doorontwikkeling
HelpCenter leer-werkplek i.s.m. Arcus College – realisatie Wijk-leerbedrijf
Opstart 2e locatie Helpcenter in de regio Parkstad ivm de hoge armoedecijfers in deze regio

Bestuurssamenstelling

M. Thomassen (bestuur)
J.P. Bovendorp (raad van toezicht)
S. van der Kamp (raad van toezicht)
P. Vente (raad van toezicht)

Beloningsbeleid

Leden van de raad van toezicht van Stichting Helpcenter ontvangen geen beloning of vergoeding hiervoor.

Werving financiën

Het Helpcenter (*HC) werft inkomsten volledig uit subsidies, giften en donaties van particulieren en/of bedrijven. Daarnaast kan het HC ook inkomsten ontvangen door erfstellingen en legaten. Daarnaast worden er ook acties gehouden door het HC zoals het verkopen van hout of verkopen van kleding. Voor deze geleverde diensten wordt ook een vergoeding gevraagd. Aan onze cliënten van de afdelingen; voedselondersteuning, maatjes, en hersteltuin, wordt geen vergoeding gevraagd.

Jaarverslag 2017

Klik hier voor het jaarverslag van 2017: KCP Resultatenrekening 2017
Hierin kunt u lezen over het beheer van het vermogen van het HC en de besteding van het vermogen van het HC.