De weg terug naar herstel door zelfredzaamheid

Missie

De missie van Helpcenter is als volgt: ‘De organisatie is erop gericht om mensen in nood praktische hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid.’

Visie

Helpcenter is een christelijke regionale non-profit hulporganisatie. De visie erop gericht om niet alleen te ondersteunen in de eerste levensbehoeften maar gecombineerd met ondersteuning, activering, begeleiding of doorverwijzing. Dit betekent dat er ook wordt geholpen door middel van hulp en begeleiding bij schuld, hulp bij het zoeken naar werk, hulp bij dagritme en activering, enz.
De praktische hulp is altijd van tijdelijk aard. We ondersteunen hen terwijl zij gelijktijdig gestimuleerd, geactiveerd én begeleid worden op hun weg naar zelfredzaamheid. Op deze manier willen wij mensen uit een isolement halen of voorkomen dat zij in een isolement terecht komen.
Wanneer de oorzaak van de noodsituatie duidelijk is, wordt deze niet in stand gehouden door alleen praktische hulp te verstrekken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarbij er wordt gekeken op welk leefgebied er ondersteuning, begeleiding of een doorverwijzing nodig is.
Hier wordt de hulpvrager geactiveerd en gevraagd om zelf ook maatschappelijk mee te doen en waar mogelijk mee te helpen.

Zo willen we hen stimuleren om van afhankelijkheid naar zelfstandigheid te gaan in het leefgebied waar dit noodzakelijk is. Deze verschillende vormen van hulpverlening wordt zoveel mogelijk onder 1 dak aangeboden. Dit doen we zodat er een zo goed mogelijk beeld ontstaat van de hulpvrager waardoor we de mensen in nood, goede en duurzame hulp kunnen bieden.
Met uw hulp zorgen we ervoor dat deze mensen weer zo snel mogelijk een normaal leven kunnen leiden.

Doelstelling

Hulpvrager

Helpcenter heeft als doel mensen te helpen. Niet door hun situatie in stand te houden maar hen te helpen naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarbij hoeft de hulpvrager niet aan te kloppen bij verschillende instanties maar kan hij/zij terecht op één plek waar hij/zij praktische hulp en handvatten krijgt om uit de noodsituatie te komen. Helpcenter heeft ook als doel om armoede te bestrijden door te voorzien in de eerste levensbehoefte zoals voedsel en kleding. Maar zeker ook door het aanreiken van concrete handvatten om uit deze situatie te komen. Hierbij zullen we mensen activeren en met elkaar verbinden door ze te stimuleren zelf ook maatschappelijk mee te doen en mee te helpen waar dit mogelijk is.

Hulpgever

Naast hulp geven, bieden we ook een platform voor mensen die praktisch handen en voeten willen geven, aan het bieden van hulp aan bijvoorbeeld hun naaste. Daarnaast is Helpcenter een goede leerplek voor studenten, werkzoekenden en vrijwilligers op het gebied van schoonmaken, sorteren en uitgifte van voedsel en kleding, tuinieren, secretariaat, horeca, enz. Hierdoor is Helpcenter ook een goede en veilige plek voor een waardevolle dagbesteding.