De weg terug naar herstel door zelfredzaamheid

Missie

De missie van Helpcenter is als volgt: ‘De organisatie is erop gericht om mensen in nood praktische hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid.’

Visie

Het Helpcenter zet zich in voor mensen in de regio Zuid Limburg die leven in armoede en/of eenzaamheid. We doen dat door te voorzien in de eerste levensbehoeften (voedsel en kleding). In een persoonlijk gesprek met de hulpvrager wordt bekeken op welke levensgebieden er nog meer hulp nodig is om te kunnen komen tot herstel en zelfredzaamheid.

Denk daarbij aan hulp en begeleiding bij het op orde brengen van de administratie, begeleiding bij schuld, individuele begeleiding, het opdoen van werkervaring, werkritme en dagritme en toewerken naar betaald werk.

Daarnaast kan de hulpvrager binnenlopen tijdens de inloopmomenten of meehelpen als vrijwilliger: door meer sociaal contact wordt het sociale isolement doorbroken en eenzaamheid tegengegaan.

Na ontvangst van de hulpvraag volgt een financiële toetsing en wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Daarbij maken we gebruik van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, waarbij we kijken naar de verschillende leefgebieden zodat inzichtelijk wordt waar de hulpvrager ondersteuning bij nodig heeft. Wanneer het Helpcenter de ondersteuning die nodig is niet kan bieden, wordt de hulpvrager doorverwezen.

De hulpvrager houdt zelf de regie over zijn leven en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes: wij ondersteunen en nemen niet over, waarbij het doel is om tijdelijk te ondersteunen.

Het Helpcenter is ontstaan vanuit de Kom en Zie kerk in Schinnen en is niet gericht op het maken van winst. Wij volgen het voorbeeld van Jezus in het omzien naar de ander, in het bijzonder de ander die het moeilijk heeft, in armoede leeft en eenzaam is. Zo geven wij ons geloof handen en voeten.

Dat betekent niet dat er enkel christenen welkom zijn bij het Helpcenter: voor hulpvragen en hulpbieden kan iedereen bij het Helpcenter terecht, gelovig, anders gelovig én niet gelovig. Van vrijwilligers die een meer verantwoordelijke taak vervullen verwachten we wel dat zij overtuigd christen zijn.

Het Helpcenter werkt met een grote groep vrijwilligers, een paar betaalde medewerkers en een ZZP-er voor de uitvoering de individuele begeleiding. De organisatie heeft een platte structuur, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier van waarde is en niemand belangrijker is dan een ander.

Inmiddels heeft het Helpcenter, naast de hoofd locatie in Schinnen, ook een locatie in Heerlen bij de Resound Church en in Brunssum bij de Opstandingskerk. Hulpvragers kunnen op deze drie locaties terecht voor het ophalen van een voedselpakket en om te winkelen in het Kledingcenter.