Ons werk

De weg terug naar herstel en zelfredzaamheid

Het Helpcenter is erop gericht om mensen in praktische en sociale armoede hulp te bieden en te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid.

Het Helpcenter zet zich in voor mensen en gezinnen die ver onder het minimum inkomen leven en daarmee moeten rondkomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals het verliezen van een baan, echtscheiding, faillissement, ziekte enz. Geldgebrek en leven in armoede zorgt voor stress en heeft grote gevolgen voor de algemene gezondheid, psychisch welbevinden en het  sociale leven. Het is daarom van groot belang verandering te brengen in de situatie zodat er rust en overzicht komt en er hoop ontstaat voor een betere toekomst.

Na ontvangst van de hulpvraag volgt een financiële toetsing en wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Daarbij maken we gebruik van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, waarbij we kijken naar de verschillende leefgebieden zodat inzichtelijk wordt waar de hulpvrager ondersteuning bij nodig heeft. Wanneer het Helpcenter de ondersteuning die nodig is niet kan bieden, wordt de hulpvrager doorverwezen.

De hulpvrager houdt zelf de regie over zijn leven en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes: wij ondersteunen en nemen niet over, waarbij het doel is om tijdelijk te ondersteunen.

Het Helpcenter biedt verschillende vormen van hulp onder één dak;

  • Voedselondersteuning
  • Kledingcenter
  • Het op orde brengen van de administratie
  • Begeleiding bij schuld
  • Individuele begeleiding
  • Eenzaamheidbestrijding
  • Opdoen van werkervaring, werkritme, dagritme en toewerken naar betaald werk