Ons werk

De weg terug naar herstel en zelfredzaamheid

Het Helpcenter is een christelijke regionale non-profit hulporganisatie. De organisatie is erop gericht om mensen in praktische en sociale armoede hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid.

Het Helpcenter biedt verschillende vormen van hulp onder 1 dak;

  • Voedselondersteuning
  • Kledingcenter
  • Schuldhulp(buddy)
  • Dagactivering en begeleiding naar werk
  • Maatje
  • Psychosociale hulp
  • Advies, persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  • Hersteltuin

Onze deelnemers zijn mensen en gezinnen die ver onder het minimum inkomen leven en desondanks moeten rondkomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals het verliezen van een baan, echtscheiding, faillissement, ziekte enz.

Deze mensen hebben hulp nodig en daar wil het Helpcenter zich voor inzetten. Niet alleen door ondersteuning met de eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding, maar ook door middel van hulp en begeleiding, hulp bij schulden, hulp bij het zoeken naar werk en het vinden van een dagritme of invulling, enz. Omdat we verschillende vormen van hulp onder 1 dak aanbieden en de persoon centraal wordt gesteld, ontstaat er een goed beeld van de noodzakelijke hulp en kunnen we mensen en gezinnen duurzame hulp bieden. Zo wordt praktische hulp tijdelijk en ondersteunen wij mensen terwijl zij gelijktijdig gestimuleerd en begeleid worden op hun weg naar herstel en zelfredzaamheid. Zo voorkomen we dat zij in een isolement raken. Met uw hulp zorgen we ervoor dat deze mensen weer zo snel mogelijk een normaal leven kunnen leiden.