Biologisch

Biologisch houdt voornamelijk in dat je dingen niet doet: we gebruiken geen kunstmest, geen synthetische bestrijdingsmiddelen en geen genetisch gemodificeerde organismen. Maar biologisch houdt nog veel meer in! We doen ook een heleboel dingen juist wel:

Vruchtwisseling

De gewassen roteren jaar na jaar en zo voorkomen we eenzijdige benutting van de bodem en de ziekten en plagen die daarmee samen gaan. Met bijvoorbeeld percelen grasklaver voor schapen die meedraaien in de vruchtwisseling geef je de bodem een aantal jaren rust, waarin de grond zich kan herstellen van het intensieve gebruik door de tuinbouw.

Biologische zaden

Voor de groente gebruiken we biologische zaden van rassen, speciaal geschikt voor de biologische teelt. Deze zijn zo geselecteerd dat ze tegen een stootje kunnen en aangepast zijn aan biologische omstandigheden. Met andere woorden: ze vinden het prima om niet door kunstmest te worden opgepompt. Hierdoor zijn ze rijker van smaak dan gangbare producten. Verder zijn we altijd op zoek naar zaadvaste rassen die robuustheid en smaak verenigen!

Biologische stalmest en groenbemesters

We houden de vruchtbaarheid van de bodem op peil door het gebruik van biologische stalmest en groenbemesters: we gebruiken mest en compost die het humusgehalte van de bodem omhoog brengt en die het bodemleven optimaal voedt.

Daarnaast proberen we de bodem zoveel mogelijk begroeid te laten en groenbemesters toe te passen: dit zijn gewassen die later weer de bodem worden ingewerkt en worden verteerd door het bodemleven. Het bodemleven zorgt ervoor dat de bodem, de plant optimaal voedt. Zo gaan we pas echt duurzaam om met de grond!

Biologische trukendoos

Er zijn nog een heleboel dingen waardoor je op een natuurlijke manier betere producten kunt telen: door bijvoorbeeld combinatieteelt van prei en knolselderij kunnen de insecten die deze groenten lekker vinden, de planten niet vinden door de geur van de buurplant. Dat scheelt weer een extra beestje in de plant. Verder zet je bijvoorbeeld schimmelgevoelige gewassen wat verder uit elkaar dan normaal, zodat ze sneller kunnen opdrogen in de wind en de zon.

Kortom

Biologisch telen is omgaan met de natuur op een respectvolle en duurzame manier. De gewassen zijn sterker en rijker van smaak. En gezonder!